Nye medlemmer

Information til nye medlemmer

Ved indmeldelse erklærer du dig indforstået med at følge KBK's vedtægter, privatlivspolitik og forordninger, og at være informeret om reglerne for kontingentbetaling og betingelser for udmeldelse. KBKs vedtægter og privatlivspolitik kan findes på vores hjemmeside.

Udmeldelse skal ske skriftligt pr. 1. januar, og 1. Juli med virkning fra næste kontingentdato.

Alle ændringer af medlemsstatus og kontaktinformationer skal ske til kontoret på kontakt@kbknet.dk